25 Tahun Jubli Perak Amanah Ikhtiar Malaysia ~ Transformasi Teras Kecemerlangan AIM
Selamat datang ke laman web rasmi 
Amanah Ikhtiar Malaysia Ibu Pejabat (AIM)
'Membantu Keluarga Miskin, Berikhtiar Menambah Rezeki'
'Kesempurnaan Kualiti Kecemerlang Organisasi'

Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) adalah sebuah badan Amanah Persendirian yang ditubuhkan pada 17 September 1987 melalui Suratcara Perjanjian AIM dan didaftarkan di bawah Akta Amanah (Pemerbadanan) 1952 (pindaan 1981) (Akta 258). Penubuhan AIM dianjurkan oleh Universiti Sains Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM), Kerajaan Negeri Selangor dan Pusat Pembangunan Asia Pasifik.

AIM menawarkan pinjaman mikro kredit kepada golongan miskin khususnya kepada golongan wanita bagi memulakan perniagaan secara kecil-kecilan ataupun menambah modal perniagaan.